2.2. Internacjonalizacja / 2.2.1 Modele biznesowe MŚP - wdrożenie modelu biznesowego

Dofinansowanie Internacjonalizacja łódzkie

Dofinansowanie do 500 000 PLN na wdrożenie nowego modelu biznesowego, w celu wejścia na nowe zagraniczne rynki zbytu, poprzez m.in. udział w imprezach targowo-wystawienniczych. Wsparcie kierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z województwa łódzkiego.

 Termin naboru wniosków:

    29.11 - 30.12. 2019 r.

Zasady finansowania

  • Poziom dofinansowania:
    - 50 % kosztów kwalifikowanych w przypadku pomocy publicznej
    - 85 % kosztów kwalifikowanych w przypadku pomocy de minimis
  • Maksymalna wartość dofinansowania - 500 000 PLN
  • Zasady wypłaty dofinansowania: system refundacyjny oraz zaliczkowy

 

Zasady konkursu

Działanie ukierunkowane jest na wdrożenie nowego modelu biznesowego, w celu wejścia na nowe zagraniczne rynki zbytu, poprzez np. udział przedstawicieli beneficjenta w imprezach targowo-wystawienniczych zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym, wyszukiwanie i dobór partnerów biznesowych na rynku docelowym; działania wdrożeniowe muszą wynikać ze strategii biznesowej w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstwa.

 

Zainteresowany dofinansowaniem? Skontaktuj się z nami