Działanie 1.2 RPO WSL - Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach - Śląsk

Dofinansowanie do 4 500 000 PLN dla projektów na rozwój działalności badawczo-rozwojowej śląskich firm. W naborze mogą startować przedsiębiorstwa z sektora MŚP oraz duże przedsiębiorstwa. Tematycznie projekty muszą wpisywać się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje województwa śląskiego: energetyka, ICT, medycyna. 

Terminy naboru:

14.11.2018 - 15.01.2019 r.

Zasady dofinansowania

Poziom wsparcia

 • maksymalny poziom wsparcia uzależniony jest od rodzaju projektu :
  • Poziom dofinansowania dla kosztów inwestycyjnych (zakup maszyn, sprzętu):
  - 45 % dla mikro- i małych przedsiębiorstw
  - 35% dla średnich przedsiębiorstw
  - 25% dla dużych przedsiębiorstw
  • Poziom dofinansowania dla prowadzenia prac B+R:
  - 70% (badania przemysłowe) lub 45% (prace rozwojowe) - dla mikro- i małych przedsiębiorstw
  - 60% (badania przemysłowe) lub 35% (prace rozwojowe) - dla średnich przedsiębiorstw
  - 50% (badania przemysłowe) lub 25% Iprace rozwojowe)- dla dużych przedsiębiorstw
 • minimalne dofinansowanie: 200 000 zł
 • maksymalne dofinansowanie: 4 500 000 zł
 • okres skomercjalizowania wyników projektu: do 3 lat od daty zakończenia realizacji projektu
 • zasady wypłaty dofinansowania: system refundacyjny (brak zaliczek)

Zasady konkursu

Dofinansowanie przeznaczone będzie na:
• Typ 1 projektów: tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej – tworzeniu innowacyjnych produktów i usług
• Typ 2 projektów: wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach - z możliwością dofinansowania kosztów wdrożenia innowacj

W ramach działania wsparcie będą mogły uzyskać projekty polegające na tworzeniu nowej lub rozwoju istniejącej infrastruktury badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach. Infrastruktura ta ma służyć realizacji wskazanych w projekcie badań (konieczne jest przedstawienie opisu prac B+R, których realizacji będzie służyć dofinansowana infrastruktura). Wsparcie uzyskają również badania przemysłowe i prace rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorstwa na terenie Województwa Śląskiego

Zainteresowany dofinansowaniem? Skontaktuj się z nami