Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

PROGRAM GO TO BRAND


Poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 jest działaniem wspierającym promocję produktów lub usług polskich przedsiębiorców na wybranych rynkach zagranicznych.

Wsparcie w ramach poddziałania 3.3.3 Go to Brand polega na promowaniu na rynkach zagranicznych polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP poprzez ich udział w imprezach targowowystawienniczychoraz misjach gospodarczych. Program skupia się na wsparciu przedsiębiorców, którzy będą uczestniczyć w Branżowych Programach Promocji dla 12 wybranych branż. Beneficjenci programu będą mogli skorzystać z narzędzi wsparcia internacjonalizacji ich działalności eksportowej w formie dofinansowania kosztów na określone programem promocji działania promocyjne.​

Planowany termin naborów

25 luty 2019 r. - 4 kwietnia 2019 r.

ZALETY UDZIAŁU W PROGRAMIE:

 • Dofinansowanie Projektu od 50% do 85% wydatków kwalifikowalnych rozliczanych ryczałtowo,
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych to 1 000 000 PLN,
 • Maksymalne dofinansowanie Projektu wynosi 430 280 PLN,
 • Brak minimalnej wartości Projektu,
 • Udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych na całym świecie,
 • Organizacja indywidualnych misji gospodarczych i handlowych,
 • Organizacja przyjazdowych misji gospodarczych,
 • Dofinansowanie działań informacyjno-promocyjnych,
 • Nawiązanie relacji biznesowych z zagranicznymi kontrahentami,
 • Poznanie specyfiki rynków zagranicznych,
 • Wzmocnienie marki firmy i jej ekspansywna promocja zagraniczna,
 • Wzrost sprzedaży oraz zwiększenie wolumenu eksportu produktów.

BRANŻE:

 • Biotechnologia i farmaceutyka,
 • Budowa i wykańczanie budowli (m. in. budownictwo, stolarka okienna i drzwiowa),
 • Części samochodowe i lotnicze,
 • IT/ICT,
 • Jachty i łodzie,
 • Kosmetyki,
 • Maszyny i urządzenia (m.in. maszyny dla górnictwa, rolnictwa, budownictwa),
 • Meble,
 • Moda polska (odzież, wyroby jubilerskie, design),
 • Polskie specjalności żywnościowe,
 • Sektor usług prozdrowotnych,
 • Sprzęt medyczny.

Zajmujemy się kompleksowo przygotowaniem całej dokumentacji, strategii eksportowych oraz rozliczeniem projektu oraz realizacją działań.

Mamy ponad 20 mln pozyskanych środków na rozwój eksportu.

Jeśli jesteś zainteresowany dotacją skontaktuj się z nami w celu analizy możliwości pozykania funduszy