Zespół

 

Katarzyna Koćwin                       katarzyna.kocwin@argonavi.pl
Radca prawny - wspólnik

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Radca prawny od 2006nr wpisu
Nr OP-C - 506/2006. Przez ostatnich sześć lat wspólnik w kancelarii Argo Navi Koćwin Sp.K., świadcząc usługi prawne
głównie podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w tym instytucjom finansowym, także bankom. Zdobyte
doświadczenie zawodowe pozwoliło jej, poza świadczeniem typowych usług z zakresu prawa cywilnego, czy
gospodarczego w tym egzekucji należności, na wyspecjalizowanie się w zakresie ochrony interesów podmiotów
gospodarczych w obrocie międzynarodowym na rynkach zagranicznych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i
współpracy z podmiotami skutecznie wprowadza i zapewnia ochronę firmom na rynkach międzynarodowych jak i
krajowym oraz reprezentuje strony w postępowaniach i negocjacjach.

Paweł Koćwin                                 pawel.kocwin@argonavi.pl
wspólnik

Absolwent Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej oraz Kierunku Prawa i Administracji Uniwersytetu
Wrocławskiego, przez dziesięć lat związany z największymi instytucjami sektora doradztwa, bankowości i finansów.
Wspólnik w kancelarii Argo Navi K. Koćwin Sp.K. oraz Argo Navi Dotacje i Eksport Koćwin S.C. firm specjalizujących się
w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie pozyskiwania dotacji, doradztwa biznesowego, eksportowego oraz
prawnego. Główny obszar zainteresowań to analiza możliwości rozwoju firm poprzez wsparcie w pozyskaniu dotacji w
przedsiębiorstwach oraz opracowywanie strategii wejścia na rynki zagraniczne w podmiotach gospodarczych.

Paulina Pawelak Skoczylas                             paulina.skoczylas@argonavi.pl

Doradca ds. dotacji i szkoleń


Ukończyła Wydział Zarządzania na Politechnice Częstochowskiej. Wykształcenie związane z finansami i zarządzaniem przedsiębiorstwem oraz praktyczne doświadczenie w zakresie bankowości zdobyte podczas pracy w biurach kredytowych. Znajomość praktyczna w zakresie
programów dotacyjnych UE, przygotowania projektów w ramach funduszy UE oraz realizacji, obsłudze i rozliczeniu procesu dotacyjnego projektów. Odpowiedzialność za prawidłowość treści sporządzanych dokumentów i koordynowanie realizacji projektów. Główni klienci dotacyjni to prywatne przedsiębiorstwa (mikro, małe i średnie) w ramach programów RPO WSL, ARiMR, PARP, PUP, ARR, GARR i innych.